przedwizyta_toppng

Na pierwszą wizytę warto zabrać:

  • aktualne wyniki badań z jednostek chorobowych, jeśli takie występują np.: badanie profilu lipidowego (cholesterol całkowity, LDL, TG, HDL), poziom kwasu moczowego, glukozy we krwi, morfologię, badanie moczu
  • listę przyjmowanych leków i suplementów diety
  • dzienniczek żywieniowy (spisane godziny posiłków, ilość posiłków w ciągu doby, skład posiłków)
Dzienniczek należy prowadzić przez minimum 3 dni. Posłuży on ocenie dotychczasowego stylu życia, godzin spożywania posiłków, składu i jakości spożywanej żywności.
W tym czasie należy odżywiać się tak jak zawsze, nie należy niczego zmieniać.

Na pierwszej wizycie wykonam analizę składu ciała, jest to niezbędne badanie pokazujące ilość tkanki mięśniowej i tłuszczowej w organizmie.

Przed badaniem nie powinno się:

  • spożywać posiłków przez około 2-3 godziny
  • spożywać alkoholu przez 12 godzin
  • podejmować dużej aktywności fizycznej przez 12 godzin
Przeciwskazaniem do wykonania badania jest: padaczka, rozrusznik serca, metalowe implanty, ciąża.

Wizyta I

Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzę szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy, na temat dotychczasowego sposobu żywienia, dolegliwości, przebytych chorób, stylu życia, indywidualnych preferencji żywieniowych i możliwości finansowych oraz wykonam analizę składu ciała i pomiary antropometryczne.
Zaproponuję Ci zmianę nawyków żywieniowych i przedstawię Ci plan programu dietetycznego.
Podczas pierwszej wizyty wspólnie ustalimy harmonogram spotkań, koszt diety oraz orientacyjny czas trwania kuracji.

Wizyta II

Podczas drugiej konsultacji przekażę Ci indywidualny jadłospis oraz wyjaśnię wszelkie niejasności związane z przygotowanym planem żywienia.

Wizyty kontrolne

Wizyta kontrolna służy monitorowaniu postępów, wyjaśnianiu wątpliwości, analizowaniu dotychczasowego jadłospisu, rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
Ponownie przeprowadzę analizę składu ciała, pomiary antropometryczne, aby ocenić na ile ustalony program dietetyczny wpłynął na Twoje wyniki oraz oszacuję ile potrzebujesz jeszcze czasu do uzyskania wyznaczonego celu.
Na wizytach kontrolnych odbywa się ciągły proces edukacji żywieniowej pacjenta.