Dietetyk - Z czym to się je?


Dietetyk (kod 322001 w klasyfikacji zawodów i specjalności) jest wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka, zarówno zdrowego jak i chorego.
Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych, oraz odpowiedzialny jest za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia.
Dietetykiem może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie dietetyka.
Dodatkowo za dietetyka uznajemy osobę, która:
 • ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
   lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
   lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.


Dietetyk pomoże Ci:
 • wzbogacić twoją wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia
 • zmienić złe nawyki żywieniowe w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia
 • bezpiecznie schudnąć
 • wspomóc proces leczenia różnych chorób, poprzez dobór odpowiednio zbilansowanej diety
 • ocenić sposób odżywienia
 • również gdy odżywiasz się nietypowo np. gdy jesteś wegetarianinem lub stosujesz dietę eliminacyjną
 • lub gdy po prostu uprawiasz aktywnie sport


Do zadań dietetyka należy przede wszystkim:
 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii
 • wdrażanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które wspomagają leczenie chorób przebiegających z niedożywieniem, lub powstających w wyniku przebytych chorób bądź w skutek wadliwego odżywiania
 • planowanie i opracowywanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami żywienia
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym